Marstrands kyrka


Er-Jill har fått beställning om att renovera skeppstaket och kortaket på Marstrands kyrka.
Entreprenaden avser ny skivtäckning av koppar lika befintligt.

 


« Tillbaka