Service & underhåll

Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal och underhållsarbeten.
Löpande service och underhåll är viktigt att tänka på för att förebygga och säkra hållbarheten av byggnaden.

I våra serviceavtal erbjuder vi bland annat rensning av vattengångar samt översyn med dokumentation över takets kondition. Vi lämnar underhåll- och åtgärdsförslag med prisuppgifter, om det så önskas. Något som kan vara bra att planera in i nästkommande års budget.

Vi erbjuder även snöskottningsavtal, som är en viktig åtgärd när vintern närmar sig.

Vi utför även taksäkerhetslösningar som är en viktig sak att tänka på. Detta är en säkerhet både för servicearbeten på taket, men även för föremål och personer i omgivningen.


Våra servicekillar finns snabbt och lätt tillhanda vid mindre arbeten eller akuta problem.