Restaurering

Er-Jill Byggnadsplåt AB har en stor erfarenhet inom restaurering av kulturhistoriska byggnadsverk med antikvarisk kontroll.Restaureringsarbeten utgör en stor del av vår dagliga verksamhet.


Dessa uppdrag utför vi över hela Sverige. Ända ifrån söder till norr.
Med vår erfarenhet vet vi vad som krävs för att uppnå ett högkvalitativt resultat.