ÅF-Huset

Under 2013 uppfördes kontorsfastigheten ÅF-Huset.
Plåtentreprenaden omfattades av fasadkassetter och beslag.

   

Østfold Sjukhus

Er-Jill Byggnadsplåt AB har på uppdrag av AF Gruppen Norge AS utfört plåtentreprenaden på nybygget av Østfold Sjukhus strax utanför Fredrikstad i Norge.


Plåtentreprenaden omfattar montage av ca 28.000 kvm fasadkassetter av aluminium och bakomliggande utläktningsystem. Därtill också tillverkning och montage av flera mil fasadbeslag. Arbetet har pågått i över 2 år, med start i början av 2013.


Detta är det hittills största projekt i företagets historia, och har under två år omsatt drygt 22 millioner exkl. materialkostnad för kassetter.

 

Kungsgården

Er-Jill Byggnadsplåt AB utförde plåtentreprenaden på bostadshuset Kungsgården som uppfördes under 2011-2012.

 

Yttertaket är bandtäckt med lackerad stålplåt. Även burspråkens fasader är täckta med plåt.

 

 

Melløs Stadion

Under 2011-2012 deltog Er-Jill Byggnadsplåt AB i renoveringen av Melløs Stadion.

 
Melløs Stadion ligger i Moss, Norge.

 
Fasaderna består av sinuskorrigerad plåt samt sandwichelement.

 
Med ett nära och väldigt bra samarbete med platsledningen ifrån AF Gruppen Norge så har Melløs Stadions fasader fått sig ett rejält lyft.

 

Bovieran Varberg
Under 2011 och en bit in i 2012 deltog Er-Jill Byggnadsplåt AB i uppförandet av Bovieran Varberg.

 
Bovieran är ett speciellt bostadshus med en inglasad innergård, fullt med växtligheter.

 

Göteborgs Moské

Under 2011 utförde Er-Jill Byggnadsplåt AB plåtentreprenaden på nybyggandet av Göteborgs Moské.

 

Märkbart är den stora kupolen som är slättäckt med valsblank titanzink.

Landvetter Församlingshem

Er-Jill Byggnadsplåt AB fick i uppdrag av Landvetter - Härryda Kyrkliga samfällighet att under 2011 renovera taken på Landvetter församlingshem.

Taken utfördes som bandtäckning med brun lackerad stålplåt.

 

Kv Tullen

Under 2011 deltog Er-Jill Byggnadsplåt AB i uppförandet av Kv Tullen i Kungbacka.


Bland annat så har yttertaken bandtäckts med valblank titanzink i "vilda förband".

Kv Nattpappan

Er-Jill Byggnadsplåt AB fick i uppdrag att under 2011 medverka i nybyggandet av 3st bostadshus i Kv Nattpappan.

 

Projektet är beläget i Bromma.
Samtliga takytor är bandtäckta och balkonger samt delar av fasader är beklädda med aluminiumkassetter.

Lilla Bommen

Under 2009 och 2010 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB lågtaken på Vasakronans fastighet Lilla Bommen 1, även kallat ”läppstiftet”.

 

Renoveringen omfattade byte av underliggande takkonstruktion samt ett nytt rostfritt sömsvetsat tak. Taket har en väldigt speciell utformning.

Friggagatan

Under hela 2010 och en bit in på 2011 har Er-Jill Byggnadsplåt AB utfört plåtentreprenaden på nybyggandet av bostadshusen på Friggagatan.

 

Plåtentreprenaden omfattar kvm av speciallackerad plåt i både stålplåt och aluminium.

Nya Rättscentrum

Er-Jill Byggnadsplåt AB fick i uppdrag att utföra plåtentreprenad på nybyggandet av Göteborgs nya Rättscentrum.

Plåtentreprenaden har pågick sedan i början av 2007 till slutet av 2009. Material som har använts är aluminium och rostfritt.

Kv Venus

Bandtäckning av samtliga takytor samt plåtganering på fasader.

Hotel Opera

Bandtäckningar av takytor samt plåtganering på fasader.

Aremark flerbrukshall

Under 2009 utförde Er-Jill Byggnadsplåt AB:s norska bolag Eriksson Blikkenslageri, plåtentreprenaden på nybyggandet av Aremark flerbrukshall.

 

Plåtentreprenaden har omfattat panelväggar, korrigerad fasadplåt samt ganeringsbeslag på tak och fasader. Projektet är beläget strax utanför Halden i Norge.

Kungsportsavenyn 37

Under 2009 utfördes en renovering av Wallenstams fastighet på Kungsportsavenyn 37.

Er-Jill Byggnadsplåt AB har bandtäckt samtliga takytor med lackerad stålplåt, samt sömsvetsat rostfri täckning på låglutande takdel.

Nysäter

Plåtganeringar på fasader samt bandtäckning av takytor med både Rheinzink och aluminium plåt

Kv Vårdaren

Bandtäckning av yttertak samt fasadbeslagning.

Projektet är beläget i Vällingby, Stockholm.

Haga Nygata

Takmålning av ca 500 kvm tak inklusive torn.

Köpcenter 421 Högsbo

Garneringsarbeten samt korrigerade tak och väggar.

Kv Hägern

Bandtäckning av takytor med lackerad stålplåt, sömsvetsad rostfri plåt samt plåtbeslagning på fasader.

Tegeltak

Sörgårdsgatan

Takmålning av ca 900 kvm plåttak.