Centralposthuset i Malmö, Södra tornet

Restaurering av södra koppartornet på Centralposthuset i Malmö.

Utfört under 2016-2017

 

Skara Domkyrka

Under 2012 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB båda huvudtornen på Skara Domkyrka.
Tornen som är ca 65 meter höga och har fått en ny skivtäckning av kopparplåt.

Carlanderska sjukhuset
Under 2012 och en bit in i 2013 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB kapellbyggnaden på Carlanderska sjukhuset.

Byggnaden har som tidigare renoveringar skivtäckt koppartak med en stor detaljrikedom.

 

Kungsäter kyrka
Under 2012 fick Er-Jill i uppdrag att renovera centrumtornet samt simsarna på takkuporna på Kunsäters kyrka.

Både centrumtornet och simsarna har en stor detaljrikedom.

Carlanderska Sjukhuset
Operationsbyggnaden
Under 2012 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB taket på Carlanderska sjukhusets operationsbyggnad.
 
All befintlig kopparplåt har byts ut till ny, där alla detaljer har efterskapats lika dom befintliga.
 

Örby kyrka
Er-Jill Byggnadsplåt AB fick i uppdrag att renovera tornfasader samt tornspiran på Örby kyrka.
Tornfasaderna har blästrats och målats om.
Tornspirans brädtak har byts ut till nytt. Samt har rötskadade trästommar i tornspiran har byts ut.
Sist men inte minst så har vi beklätt tornspiran med ny koppar.
Entreprenaden har pågått från augusti 2011 till april 2012.

Med ett gott samarbete med beställare samt underentreprenörer kan vi nu stolt presentera ett mycket bra resultat av renoveringen.

 

Stora Hammars kyrka
Er-Jill Byggnadsplåt AB fick i uppdrag att under 2011 renovera tornspiran samt kupoltaken på Stora Hammars kyrka.

Kyrkan ligger strax utanför Malmö.
Arbetena har utförts som skivtäckning av koppar.

 

Stenkyrka kyrka
Mellan hösten 2011 och vintern 2012 deltog Er-Jill Byggnadsplåt AB i renoveringen av Stenkyrka kyrka på ön Tjörn.

Torn och lanternintaket har fått en ny skivtäckning av koppar.
Tornkorset har beslagits med ny koppar som sedan har förgyllts.
Även takavvattningen på kyrkan har åtgärdats.

Carlstens fästning
Er-Jill Byggnadsplåt AB fick i uppdrag av Statens fastighetsverk att under hösten och vintern 2010 renovera det 500 kvm stora koppartaket på Carlstens fästnings tornbyggnad.

Carlstens fästning ligger på ön Marstrand som är belägen ca 5 mil utanför Göteborg. Fästningen bär på en rik historia och det var här den förklädde tjuven "Lasse-Maja" satt fängslad.

 

Lysekils kyrka
Under 2011 deltog Er-Jill Byggnadsplåt AB i renovering av Lysekils kyrka.

Lysekils kyrka ligger i vackra Bohuslän. Bland annat så har fotrännorna byts ut.

 

 

 

 

Skansen Lejonet
2010 renoverades Skansen Lejonet åt Statens fastighetsverk.

Er-Jill Byggnadsplåt AB bandtäckte torntaket med segment av förpatinerad titanzink. Även det fyra meter höga lejonet renoverades.

 

 

Skallsjö kyrka
Under 2011 deltog Er-Jill Byggnadsplåt AB i den utvändiga renoveringen av Skallsjö kyrka.

Tornspiran har beslagits med en ny skivtäckning av koppar. Även lågbyggnaderna har fått nya koppartak.

 

Brunns kyrka
Under 2009 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB kyrktornet på Brunns kyrka.

Kyrkan ligger strax utanför Ulricehamn. Kyrktornet är skivtäckt med koppar.

 

Krogsered kyrka
Under 2010 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB samtliga tak på Krogsered kyrka.

Torntaket och lanterninväggarna är utförda i koppar, medans resterande tak är skivtäckta med lackerad stålplåt.

 

Engelska kyrkan
Under 2009 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB tornen på Engelska kyrkan i Göteborg.

Bland annat så utfördes huvudtornet som fjälltäckning av valsblank titanzink.

Carlanderska sjukhuset
Under 2007-2008 renoverad Er-Jill Byggnadsplåt AB huvudtornet på Carlanderska sjukhuset.

Arbetet är utfört av koppar i slättäckning. Samtliga detaljer och ornamnet är handdrivna.

 

Tomtehuset
På uppdrag av Göteborgs Stad skapade Er-Jill Byggnadsplåt AB nya butiksskyltar på "Tomtehuset".

Skyltarna består av koppar som har ciselerats och behandlats för att få fram rätt ärgning.

Holms kyrka
Er-Jill Byggnadsplåt AB fick under 2009 i uppdrag att renovera Holms kyrka utvändigt. Holms kyrka ligger strax utanför Sundsvall.

Kyrktornet renoverades med en ny skivtäckning av koppar. Utöver kyrktornet så renoverades också smidesspiror, förgyllning av tornklot, putsfasader samt inlagning och ommålning av långhustaket.

Fjälltäckning av torn med titanzink

Erik Dahlbergsgatan 40-46
Under vinter och våren 2010 renoverade Er-Jill Byggnadsplåt AB burspråken för Brf Erik Dahlbergsgatan 40-46.

Burspråken har fått en ny kopparbeklädnad samt så har trädetaljerna renoverats.