1970

Christer Eriksson och Dan Jillnefeldt bestämmer sig för att starta upp Er-Jill Byggnadsplåt AB.

Er-Jill är helt enkelt en förkortning av Eriksson – Jillnefeldt. På den tiden hade Christer och Dan sin verkstad på Kompassgatan i Masthugget.

1980

Dan hoppar av företaget och Christer står som ensam ägare.

 

1983

Christer flyttar in företaget i nya lokaler på Markmyntsgatan i Högsbo.

2005

Christers son Daniel Eriksson tar över ansvaret av Er-Jill Byggnadsplåt AB.

 

Företaget expanderar och flyttar in i nya lokaler på Amalia Jönssons gata 23 i Högsbo.

2009

Er-Jill Byggnadsplåt AB startar ett nytt bolag i Norge under namnet Eriksson Blikkenslageri.

 

Eriksson Blikkenslageri får beställning på sitt första uppdrag i Norge.

2013

Under 2013 uppför Er-Jill Byggnadsplåt AB i egen regi nya kontor, personalfaciliteter och verkstad för verksamheten.

Detta är viktigt steg för utvecklingen och arbetsmiljön inom företaget.